• ប្រជាពលរដ្ឋ តវ៉ាជំទាស់ស្តីពីការបញ្ចូនជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមករកម្ពុជា

  • Boeung Kak, former Boeung Kak, Borei Keila and Lor Peang communities gathered in front of the WB office

  • ទិវាលំនៅឋានពិភពលោកលើកទី២៩

  • កិច្ចប្រជុំរវាងក្រុមហ៊ុន OCIC អាជ្ញាធរ និងពលរដ្ឋទាំង ៣សហគមន៍

Borei Keila community marched from their area to the City Hall

On the morning of October 14th 2014, the Borei Keila community marched from their area to the City Hall in order to submit a petition calling for an appropriate solution for their housing issues. They were joined by the Boeung Kak and former Boeung Kak in front of the Municipality. They were carrying a puppet picturing Mrs.

Read more...

ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅព្រែកលៀបតវ៉ានឹងក្រុមហ៊ុន OCIC ដែលបូមខ្សាច់លិចផ្ទះ

 

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤ អ្នកភូមិគៀនឃ្លាំង សង្កាត់ ព្រែកលៀប ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ ដែលរស់នៅសងខាងទំនប់ខ្មែរលើ ប្រមាណជាង៦០នាក់ នាំគ្នាកាន់បដាដើរក្បួនចេញពីភូមិទៅកាន់ សាលាខណ្ឌជ្រោយចង្វារ ស្ថិតនៅជិតគ្នាជាប់ភូមិរបស់ពួកគាត់នោះ ដើម្បីទាមទារឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាទឹកលិចនេះជាបន្ទាន់។
លោក ហ៊ុយ សារុណ អភិបាលរងខណ្ឌជ្រោយចង្វា បានចេញមកទទួលសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ នឹងចុះពិនិត្យមើលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលលិចទឺក និងសន្យាចាត់វិធានកាយប្រឡាយបង្ហូរទឹកចេញពីភូមិភ្លាមៗ។

Read more...

INFORMATION from Equitable Cambodia (EC)

Equitable Cambodia's staffs were beaten by the police while being in mission in Udor Meanchey. The local authorities checked the vehicle of EC without warrant and the target community they were visiting was threatened.
Detail information please contact directly
Mr. Chan Vichet: 011 62 55 58 
Mr. Eang Vuthy 012 79 17 00. Thanks

The authorities came to measure Mrs Kim Vanny and Mrs. Nget Khun's land in BK

On October 9th 2014 at 2: 30 pm, authorities came to measure Mrs Kim Vanny and Mrs. Nget Khun's land in Boeung Kak Lake. An incident occurred during the measurement of the plot of "Mamy" as former residents having accepted the offer or relocation in Borei Santepiep came back to stay under a wooden shelter

Read more...

Update on the Boeung Kak resolution, from Mrs. Heng Mom

On the afternoon of October 8th 2014, the Phnom Penh Municipality gave land titles to 6 families of the village 22 of Boeung Kak lake: Heng Mom; Duong Kea; Heng Pisey; Heng Sokunty; Chhou Ly Seng; and Chhou Long.

Onsite Upgrading of Railway Community in Bangkok, Thailand

On October 6, 2014, Ms. Nareth, forced eviction victim, Mr. Dy Na from Prek Leap community, and Ms. Long Kimheang, senior communication officer of HRTF visited the Railway community which have successes in negotiating with the Government to claim onsite upgrading for their community. The pictures below is the old house

Read more...

The Appeal Court was denied the request of residents from Deum Kor village

On the morning of October 9th 2014, 40 residents from Deum Kor village in Chroy Changvar district went to the Appeal Court regarding the land conflict 17 families are experimenting against OCIC Company. They demand to the court to issue a safeguard order to prevent the Company to undertake any activity on the land without negotiations and talks. This request was denied by the First court of Phnom Penh. 

Read more...

M. Sia Phearum was the guest speaker in a workshop on "how to write a petition"

On October 7th 2014, HRTF's director M. Sia Phearum was the guest speaker in a workshop on "how to write a petition" organized at the Youth Resource Development Program (YRDP).

Read more...

Three communities gathered in front of the National Assembly to follow up their demands and petition submitted previously

On the afternoon of October 7th 2014, a small group of protesters from the land communities of Phnom Penh (Former Boeung Kak, Boeung Kak, Thmor Korl...) gathered in front of the National Assembly to follow up their demands and petition submitted previously. Five of them were allowed inside to meet with officials to

Read more...

EU and Asia Organization came to meet CSOs

On the morning of October 8th 2014, 5 visitors from EU and Asia Organisation came to meet CSOs (CYN, IDEA, CICA, CCFC, CSFWFand HRTF) at Solidarity House. The main objectives of the meeting are to develop a greater collaboration among national and international civil society, to share up to date information on the developing state of civil society and current political context in Cambodia as well as to encourage the creation of a more enabling environment with civil society.

HRTF's director, PC and SCO met the country director of the WB

On the afternoon of October 3rd 2014, HRTF's director, program coordinator and senior communication officer met the country director of the World Bank in Cambodia to provide updates as well as information regarding the land issues in Phnom Penh.

 

About US

HRTF was established in early 2003. HRTF brought together a diverse group of international and national NGOs united in their efforts to defend the housing rights of the urban poor in Phnom Penh.

In 2008-2009, HRTF organizational development progressed, and the organization now has a Board of Directors comprised of five members. All of whom are working at senior levels in Cambodian human rights issues. HRTF has 5 institutional members. HRTF has registered as Local NGO under the Ministry of Interior on January 8th, 2010.

Read more

Contact US

  • Office Address: #2A, St. 271, Sangkat Beung Tompun, Khan Meanchey, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.
  • Telephone/Fax: +855 23 996 531
  • Hot Line : 068 470 480
  • E-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • P.O.Box 1247
  • Website: www.hrtfcambodia.org

CopyRight©2012 HRTF.All Rights Reserved.